Interleukine-remmers

Wat is het?

Interleukine-remmers zijn zogenoemde monoklonale antilichamen. Dat zijn eiwitten die specifieke structuren in het lichaam (antigenen) herkennen en daaraan binden. Interleukine-remmers horen bij de biologische geneesmiddelen, ook wel biologicals genoemd. Biologisch betekent dat de werkzame stof wordt gemaakt in levende cellen.

Hoe werkt het?

Interleukines zijn eiwitten die onder meer een rol spelen bij ontstekingen. Interleukine-remmers kunnen zich daaraan binden en remmen daardoor de werking van interleukines. Bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden interleukine-remmers ingezet die binden aan interleukine-12 en interleukine-23. Dit zijn boodschappermoleculen (cytokinen) van het immuunsysteem. Deze interleukines spelen een rol bij de ontsteking en andere processen bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Door de binding aan interleukine-remmers werken deze interleukines minder goed. Daardoor vermindert ook de werking van het immuunsysteem, en dat vermindert weer de symptomen van de ziekte.

Let op: in bovenstaande video spreken we alleen over interleukine-remmers bij de ziekte van Crohn, maar deze behandeling kan inmiddels ook bij colitis ulcerosa gebruikt worden.

Voor wie is het bedoeld?

Interleukine-remmers worden gebruikt bij matige tot ernstige colitis ulcerosa en ziekte van Crohn. Het doel is de ontsteking te onderdrukken en de ziekte onder controle te houden. Ze worden voorgeschreven als andere behandelingen onvoldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Interleukine-remmers kunnen invloed hebben op ontstekingen op meerdere plekken in het lichaam. Daarom worden ze ook voorgeschreven bij ontstekingen aan andere weefsels en organen, waaronder de huid.

Bij de interleukine-remmers hoort:

  • ustekinumab

In welke vorm is het beschikbaar?

  • Als infuus bij start van de behandeling, daarna als zelfinjectie onder de huid (subcutaan)

Disclaimer:
Deze informatie geeft een algemeen overzicht van de verschillende medicijnen voor de behandeling van de ziekte van Crohn, en is mogelijk niet volledig. Welke behandeling het beste past bij jouw situatie, bepaal je samen met je arts. Bespreek eventuele vragen of klachten over je behandeling of medicijnen altijd met je arts.

Bron

Farmacotherapeutisch Kompas - https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/

Lees meer artikelen over
Gerelateerde artikelen