swirl-shape
swirl-shape
swirl-shape
swirl-shape
swirl-shape

Integrine-remmers

Wat is het?

Integrine-remmers, ook wel integrine-antagonisten genoemd, horen bij de biologische geneesmiddelen, die ook wel biologicals worden genoemd. Biologisch betekent dat de werkzame stof wordt gemaakt in levende cellen. Het zijn zogenoemde monoklonale antilichamen. Dat zijn eiwitten die specifieke structuren in het lichaam (antigenen) herkennen en daaraan binden.
Integrines zijn eiwitten die op verschillende cellen zitten, waaronder immuuncellen. De integrine-remmer die als behandeling van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn wordt gebruikt, werkt tegen een integrine-soort dat alleen op immuuncellen die een rol spelen bij ontstekingen in het maagdarmstelsel zit.

Hoe werkt het?

De integrine-remmer bindt aan een integrine op immuuncellen die een rol spelen bij de ontstekingen in het maagdarmstelsel. Dit voorkomt dat immuuncellen naar de plaats van ontsteking komen, Hierdoor vermindert de integrine-remmer alleen ontstekingen in het maagdarmstelsel.

Voor wie is het bedoeld?

Integrine-remmers worden gebruikt bij matige tot ernstige colitis ulcerosa of ziekte van Crohn. Het doel is de ontsteking te onderdrukken en de ziekte onder controle te houden. Ze worden voorgeschreven wanneer andere medicijnen onvoldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Omdat integrine-remmers zich alleen richten op immuuncellen die een rol spelen in het maagdarmstelsel, kunnen deze alleen in worden gezet bij patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD).

In welke vorm is het beschikbaar?

  • Als infuus
  • Als zelfinjectie onder de huid (subcutaan) na start van de behandeling met een infuus

Bij de integrine-remmers hoort:

  • vedolizumab

Overige informatie

Meer informatie over het gebruik en de bijwerkingen van integrine-remmers staat in de bijsluiter. Die kun je vinden op de website van het college ter beoordeling van geneesmiddelen CBG-MEB.

Disclaimer:
Deze informatie geeft een algemeen overzicht van de verschillende medicijnen voor de behandeling van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, en is mogelijk niet volledig. Welke behandeling het beste past bij jouw situatie, bepaal je samen met je arts. Bespreek eventuele vragen of klachten over je behandeling of medicijnen altijd met je arts.

Bron

Farmacotherapeutisch Kompas - https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/

swirl-shape
swirl-shape
swirl-shape
Lees meer artikelen over